Når du tilmelder dig Statist.dk, bliver du en del af en arbejdsformidling, hvor Nordens førende filmselskaber, TV-kanaler, castingbureauer og reklamebureauer hver dag leder efter medvirkende til film, TV, musikvideoer og reklame.

DR, TV2, TV3, TV4, Kanal 5, MTV, Voice TV, SVT, Nordisk Film, Mastiff er blot nogle af alle de virksomheder der regelmæssigt bruger vores sider.

Basismedlemskab er gratis. Du kan læse og søge en begrænset del af vores annoncer. Hvis du vil kunne søge alle jobs, castings og auditions i hele Norden med digitalt CV samt havne øverst hver gang producenterne søger i databaserne, gælder følgende:

Premium-medlemskab - 69 kr./måned.
Abonnement med seks måneders bindingsperiode.
Dit abonnement fornys automatisk hver måned. Du kan til en hver tid opsige dit abonnement efter bindingsperioden på 6 måneder.


Bliv medlem